Proiect

Titlul Proiectului: „Dimensiuni istorice si perspective contemporane ale incinerarii in Romania”

Cod proiect:   CNCS-UEFISCDI, PNII, subprogram Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente.

Contract de finanţare nr:  54/05.10.2011

Finanţator: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Contractor: Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Durata proiectului: 36 luni

Valoarea contractului de finanţare: 605246 RON

Director de proiect: CPIII. Dr Marius Rotar, contact – mrotar2000@yahoo.com